Świadectwa energetyczne

 

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych.


Nr wpisu do wykazu osób uprawnionych do sporządzenia certyfikatów energetycznych 21351 (Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków)

Certyfikat energetyczny budynku to niezbędny element dokumentacji technicznej wydawany przez uprawnionego specjalistę w momencie oddania nieruchomości do użytkowania. Zapoznanie się z nim pozwala poznać parametry energetyczne budynku.
Od 28 kwietnia 2023 roku będzie ono obowiązkowe dla wszystkich obiektów.

Certyfikat energetyczny to dokument, który opisuje jakość domu lub mieszkania w zakresie zużycia energii. Jest częścią wymaganej dokumentacji technicznej nieruchomości. Zawarte są w nim rozwiązania zmniejszające zużycie energii oraz ograniczające wydatki związane są z eksploatacją.

Świadectwo energetyczne będzie wymagane zawsze, kiedy sprzedawca będzie chciał: *sprzedać swoją nieruchomość: sprzedający musi przekazać świadectwo nabywcy w momencie zawierania umowy, a informacja o przekazaniu świadectwa znajdzie się w akcie notarialnym i musi dotyczyć konkretnie sprzedawanego lokalu, a nie np. całego bloku; *wynająć nieruchomość: kopię certyfikatu energetycznego należy dołączyć do umowy najmu, a informacje w nim zawarte trzeba będzie podać w ogłoszeniu o wynajmie; *budować dom: inwestor będzie musiał dołączyć kopię świadectwa do wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku lub do zawiadomienia o zakończeniu budowy.